PRACOWNIA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Główne cele tej pracowni to:


Przejdź do pracowni:
artystyczno-użytkowej | rękodzieła artystycznego | multimedialnej | komunikacji społecznej