SUKCESY

W 2008 i 2009 roku uczestnicy Warsztatu brali udział w różnorodnych imprezach odbywających się poza Warsztatem. Były to imprezy promujące działania artystyczne, sportowe o charakterze pro integracyjnym.

Najważniejsze z nich- uwieńczone sukcesami – to między innymi: