ZAJĘCIA REALIZOWANE POZA WARSZTATEM

Zajęcia prowadzine metodą Weroniki Sherborne

Zajęcia odbywające się raz w tygodniu w Specjalnym Przedszkolu Dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym. Nasi podopieczni uczestniczą w tych zajęciach występują w roli „terapeutów” dla dzieci z niepełnosprawnością.

Celem tych zajęć jest: zaspokajanie poprzez udział w zajęciach następujących potrzeb naszych uczestników:

Zajęcia z pływania w Aquaparku

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Aquaparku w Sopocie.

Celem tych zajęć jest:

Zajęcia z hipoterapii

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na Hipodromie w Sopocie.

Celem tych zajęć jest:

Zajęcia realizowane w ramach spotkań z kulturą oraz zajęcia rekreacyjne

Zgodnie z realizacją celów dotyczących spotkań z kulturą i rekreacji zawartych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji każdego uczestnika organizowane są również następujące zajęcia odbywające się po za siedzibą Warsztatu: