ORGAN PROWADZĄDZY

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest poprzez Fundację Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia.