PRACOWNIA TRENINGU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Główne cele tej pracowni to:


Przejdź do pracowni:
artystyczno-użytkowej | rękodzieła artystycznego | treningu umiejętności społecznych | multimedialnej