HISTORIA POWSTANIA

Nasz Warsztat powstał 1 lipca 1996 roku. W tym czasie oferta Warsztatu przeznaczona była dla 15 osób. Były wówczas tylko 3 pracownie: artystyczno-użytkowa, gospodarstwa domowego i terapii poprzez muzykę i teatr.

Warsztat powstał w związku z autentycznym zapotrzebowaniem na tego typu ofertę w danym środowisku (dzielnica: Gdańsk Przymorze) – prawie wszyscy nasi uczestnicy byli mieszkańcami najbliższych Warsztatowi ulic.

Powoli warsztat rozszerzał swoją działalność i w dniu dzisiejszym uczestników jego wsparcia korzysta 25 uczestników.