Zapraszamy !

Warsztat Terapii Zajęciowej zaprasza osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które ukończyły 16 rok życia, do uczestnictwa w codziennych zajeciach terapeutycznych.

Od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00 - 15.00, warsztat oferuje zajęcia w następujacych pracowniach:

Oprócz zajęć w poszczególnych pracowniach nasz WTZ oferuje również zajęcia z muzykoterapii, zajęcia teatralne, zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego, trening interpersonalny, relaksację, hipoterapię oraz w sezonie zajęcia z żeglarstwa.